Hőhasznosítás

Kondenzációs füstgáz hőhasznosítás

Gőz- és melegvizes kazánházak esetében számításokat végzünk és javaslatot teszünk a keletkezett füstgázok kondenzációs hő-hasznosítása által elérhető (általában: 8-16 %-os) energia megtakarításra vonatkozóan.

A tüzeléstechnikában ismert hatásfok meghatározása a következő: Elégetjük a tüzelőanyagot és a kazánban hasznosult hő alapján megkapjuk a hatásfokot. A füstgáz hőfoka a kémiai reakciók szerint számítható és mérhető. A füstgázban jelentős vízgőz távozik, hiszen a hőfoka jóval 100 Co feletti.

A földgáz égésének reakcióegyenlete szerint a kinyerhető kondenzációs hő mintegy 15%. 

Összefoglalva a jellemző meghatározások:

  • Égéshő: egységnyi fizikai normálállapotú gáz tökéletes elégetésekor felszabaduló hő, ha az égéstermékben lévő víz folyékony állapotú.
  • Fűtőérték: az előbbi feltételek melletti folyamat, de az égéstermékben lévő víz gőz halmazállapotú.
  • Tehát az égéshő az égéstermék (füstgáz) nedvességtartalmának párolgáshőjével magasabb.

Így adódhat az a számítástechnikai módszer, hogy a párolgáshő figyelembevételével számított hatásfok több mint 100%. A szakemberek feladata, hogy egységes módszer szerint határozzák meg a hatásfokot, mely azonos számítás mellett a kondenzációs hő-hasznosítóval kiegészített kazánoknál akár 106 % is lehet, ugyanígy számolva a hagyományos kazánoknál ez az érték 90% körüli.

A rendszer működése

A kazánházba beépített kondenzációs hőhasznosító rendszerek a kazánok meglévő füstcsatornáihoz csatlakoznak. A füstgázt egy frekvenciaszabályzású ventillátor segítségével térítjük el egy egyedi tervezésű rozsdamentes kondenzációs hőhasznosítón keresztül. Így a távozó füstgáz akár 40-50 Co-ra is lehűthető. Az átáramló füstgázban lévő vízgőz a hőhasznosító felületén lecsapódik, miközben a belőle felszabaduló hő átadódik a bordás csövekben áramló víznek.

A kazánok működési hatásfoka megnő, így kisebb szén-dioxid kibocsátás terheli a környezetet, és olyan energia hasznosul, ami másként kárba veszne. A kondenzációs hőhasznosító teljesítménye annál nagyobb, minél kisebb a beáramló víz hőmérséklete, és minél nagyobb a tömegárama.

Megtérülés

Az eddigi tapasztalatok alapján a berendezés megtérülési ideje a rendszer kihasználtságának függvényében 0,5-2 év.

Finanszírozás

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy Partnereink a realizált megtérülésekből, ún. füstgáz-energia hasznosítási szerződés keretében is elérhessék a kondenzációs hő hasznosítását. Ebben az esetben a beruházást cégünk finanszírozza, melynek értékére a Megrendelő a szerződés lejáratáig bankgaranciát vállal. A füstgáz-energia hasznosítási szerződés szerint az üzembe helyezéstől, a megtérülő energia mennyisége folyamatosan mérésre kerül - egy beépített hőmennyiség mérővel. Az így mért megtakarítás értékének arányos részét cégünk havonta kiszámlázza. Így Partnereink, a mérésekkel megállapított tényleges megtakarításból, illetve annak arányában vásárolják meg a hőhasznosító rendszerrel kapcsolatos jogaikat, a szerződéses kondíciók szerint.