Emisszió csökkentés

NOx kibocsátás csökkentése

A nitrogén-oxidok emissziója által környezetre gyakorolt növekvő káros hatás csökkentésére nemzetközi programok indultak. Magyarországon jelenleg a kibocsátási határértékeket a 140 kW-50 MW-teljesítményig a 23/2001. ( XI.13.) KöM rendelet, 50 MW fölötti teljesítmény esetén a 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet írja elő.

A jelenleg érvényben lévő emissziós normákat a folyékony tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezések nehezen tudják teljesíteni.

Bár az erőművi NOx csökkentő módszerek nem terjedtek még el széles körben Magyarországon, országos szinten a kibocsátás mégis csökkent. A csökkenést az alábbi tényezők tették lehetővé:

  • a fossilis energiahordozók felhasználásának csökkenése a villamosenergiaiparban. (paksi erőmű fokozatos belépésének következtében)
  • az ipari termelés jelentős visszaesése

A kibocsátás csökkenését támogató jogi rendelkezések elősegítették az alacsonyabb NOx kibocsátást lehetővé tevő üzemeltetési módszerek és technológiák kifejlesztését és elterjedését. Az erőművekben sok ilyen megoldást alkalmaznak. Ezeket a megoldásokat primer és szekunder beavatkozásokra csoportosíthatjuk:

  • a primer beavatkozások célja, hogy ne keletkezzenek nitrogén-oxidok a tüzelés során, illetve a keletkezett nitrogén-oxidok a tüzelés során azonnal helyben elbomoljanak, és ne kerüljenek a füstgázba.
  • a szekunder beavatkozások célja, hogy a keletkezett NOx-t leválasszák a füstgázból.

A primer beavatkozások olcsóbbak, sokszor csak az üzemeltetési viszonyok megváltoztatását igénylik.

Másrészről viszont kevésbé univerzálisak, több kísérletezést és pontosabb tervezést igényelnek, hogy figyelembe vegyék az adott kazán sajátosságait. Az ily módon általában elérhető NOx emisszió csökkentés 20-50%, de esetenként elérhető ennél magasabb is.

A szekunder beavatkozások drágábbak a primernél, de jellemző rájuk, hogy a beavatkozáshoz szükséges berendezést készen meg lehet venni. A leválasztási hatásfokuk magas: 80-90%.

Cégünk a szekunder beavatkozást dolgozta ki, és több Megrendelőnél eredményesen alkalmazta.